Thiết kế mẫu 3D

   
Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành in 3D, chúng tôi có thể thiết kế nhiều kiểu mẫu đa dạng, đáp ứng yêu cầu của quí khách hàng.
   
[ Back ]
Cong ty TNHH An Lac Phat
(AN LAC PHAT CO., LTD.)
C10-14, Carina Plaza, 1648 Vo Van Kiet,
P.16, Q.8, Ho Chi Minh, VIETNAM
Your reliable partner for:
3D Printer
Plastic Blow
Molding Machine
Tel. : (84-28) 6264-6495 - Tel/Fax : (84-28) 6264-6494
Website : www.alpha-3d.com
Email : sales.alpha3d@gmail.com
© Copyright 2010-2014 . All rights reserved.