Tầm nhìn

   
 
Tầm nhìn của An Lạc Phát (Alphaco) là trở thành nhà phân phối ngành in 3D và công nghiệp nhựa hàng đầu trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ nhân viên, nghiên cứu sự cải tiến công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất, cũng như quan tâm đến các khía cạnh xã hội và môi trường, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

 
[ Back ]
Cong ty TNHH An Lac Phat
(AN LAC PHAT CO., LTD.)
C10-14, Carina Plaza, 1648 Vo Van Kiet,
P.16, Q.8, Ho Chi Minh, VIETNAM
Your reliable partner for:
3D Printer
Plastic Blow
Molding Machine
Tel. : (84-28) 6264-6495 - Tel/Fax : (84-28) 6264-6494
Website : www.alpha-3d.com
Email : sales.alpha3d@gmail.com
© Copyright 2010-2014 . All rights reserved.